Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze cookies.

Sluit deze melding

Verklaring van erfrecht

De notaris geeft na het overlijden - op verzoek van een belanghebbende - een verklaring van erfrecht af, waaruit blijkt wie overleden is, wie de erfgenamen zijn en wat er in een eventueel aanwezig testament staat. Hiertoe zal de notaris inlichtingen moeten inwinnen bij het Centraal Testamenten Register en bij de gemeentelijke basisadministratie.
Met behulp van deze verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen over de bank- en/of girorekeningen beschikken en vorderingen innen (onder andere belastingteruggaven en verzekeringsuitkeringen). Indien de bank- en/of girorekening ten name is gesteld van: de heer en/of mevrouw ("en/of rekening"), kan soms door de langstlevende echtgenoot ook na het overlijden nog enige tijd over de gelden op de rekening beschikt worden. Het kan ook zo zijn dat de bank deze “en/of rekeningen” blokkeert totdat er een verklaring van erfrecht is opgesteld. Het opheffen van deze rekeningen kan echter soms niet zonder de hiervoor genoemde verklaring van erfrecht geschieden.

Prijs: € 400,00 (inclusief BTW).

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Standaardwerkzaamheden opstellen verklaring van erfrecht

Onder de standaardwerkzaamheden wordt verstaan

Extra werkzaamheden die in rekening gebracht kunnen worden bij het opstellen van een verklaring van erfrecht

 1. Extra werkzaamheden
  Indien meer dan twee uren moeten worden besteed aan de beantwoording van mogelijke vragen, zal voor de meerdere tijd een uurtarief van € 95,00 in rekening worden gebracht. Indien naar het oordeel van de notaris sprake is van een situatie die afwijkt van de “normale” procedure, zal hierover vooraf contact worden opgenomen met cliënten in verband met een mogelijke afwijking van de prijsstelling.
 2. Onderzoekskosten meer erfgenamen
  Indien meer dan zes erfgenamen in de nalatenschap zijn betrokken, zal per extra erfgenaam een bedrag groot € 25,00 in rekening worden gebracht in verband met opvragen van uittreksels bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en inzages in het curatele- en insolventieregister en het opstellen van de betreffende verklaringen van zuivere aanvaarding en eventueel boedelvolmachten.
 3. Verwerping/beneficiaire aanvaarding
  Indien de nalatenschap wordt verworpen of aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding), zal worden gedeclareerd op basis van een uurtarief van € 95,00. In verband met indiening van dergelijke verklaringen bij de Rechtbank, is tevens griffierecht verschuldigd. Hierover zal, indien nodig, nader overleg plaatsvinden.
 4. BTW
  Alle genoemde kosten voor de extra werkzaamheden zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
1 Voer uw gegevens in
2 Controleer uw gegevens
3 Bevestig uw aanvraag

Ja
Nee

Controleer of uw gegevens kloppen. Indien nodig kunt u op 'wijzig mijn gegevens' klikken om uw gegevens aan te passen. Indien uw gegevens kloppen kunt u naar de volgende stap gaan.

Controleer of uw gegevens kloppen. Indien nodig kunt u op 'wijzig mijn gegevens' klikken om uw gegevens aan te passen. Indien uw gegevens kloppen kunt u naar de volgende stap gaan.

U staat op het punt uw gegevens te versturen. We zullen deze gegevens verwerken in een ontwerp-akte en zullen deze binnen 2 werkdagen aan u toezenden.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.