Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze cookies.

Sluit deze melding

Testament

Een testament is een bij de notaris opgestelde akte, waarin u aangeeft wie na uw overlijden van u moet erven. In een testament wordt vaak gesproken over legaten en erfgenamen. Erfgenamen zijn zij die uw bezittingen en schulden krijgen na uw overlijden. Als aan de erfgenamen een verplichting is opgelegd om eerst bepaalde zaken of geldbedragen aan anderen af te geven, worden dat “legaten” genoemd. Testamenten worden vaak gebruikt om de gehuwde of ongehuwde partner zoveel mogelijk bescherming te geven en om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk erfbelasting hoeft te worden betaald.

Prijs per testament: € 295,00 (inclusief BTW). Prijs twee gelijkluidende testamenten: € 395,00 (inclusief BTW).

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Standaardwerkzaamheden opstellen testament

Onder de standaardwerkzaamheden wordt verstaan

Extra werkzaamheden die in rekening gebracht kunnen worden bij het opstellen van een testament

 1. Uitstel passeerdatum
  Indien de geplande passeerdatum vanuit de zijde van cliënt wordt uitgesteld en dit korter dan 24 uren voor die geplande datum schriftelijk dan wel telefonisch wordt gemeld, brengen wij hiervoor € 100,00 in rekening. Hetzelfde heeft te gelden als de cliënt de afspraak zonder melding niet nakomt.
 2. Inschrijving Centraal Testamenten Register
  De kosten voor de inschrijving bij het Centraal Testamenten Register worden doorbelast op basis van de alsdan geldende tarieven. Per 1 januari 2013 zullen deze kosten € 7,50 bedragen per inschrijving van een testament.
 3. Extra werkzaamheden
  Indien meer dan twee uren moeten worden besteed aan de beantwoording van mogelijke vragen, zal voor de meerdere tijd een uurtarief van € 95,00 in rekening worden gebracht. Indien naar het oordeel van de notaris sprake is van een situatie die afwijkt van de “normale” procedure, zal hierover vooraf contact worden opgenomen met cliënten in verband met een mogelijke afwijking van de prijsstelling.
 4. BTW
  Alle genoemde kosten voor de extra werkzaamheden zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
1 Voer uw gegevens in
2 Controleer uw gegevens
3 Bevestig uw aanvraag
Ja
Nee
Ja
Nee

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

Ja
Nee
Ja
NeeJa
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

Controleer of uw gegevens kloppen. Indien nodig kunt u op 'wijzig mijn gegevens' klikken om uw gegevens aan te passen. Indien uw gegevens kloppen kunt u naar de volgende stap gaan.

Controleer of uw gegevens kloppen. Indien nodig kunt u op 'wijzig mijn gegevens' klikken om uw gegevens aan te passen. Indien uw gegevens kloppen kunt u naar de volgende stap gaan.

U staat op het punt uw gegevens te versturen. We zullen deze gegevens verwerken in een ontwerp-akte en zullen deze binnen 2 werkdagen aan u toezenden.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.