Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze cookies.

Sluit deze melding

Schenking

Vaak willen mensen elkaar bevoordelen door het doen van schenkingen. Het doen van schenkingen, kan voor de ontvanger soms fiscale gevolgen hebben. Over een schenking is namelijk schenkbelasting verschuldigd. Dat is alleen anders als de schenking onder een bepaald vrijgesteld bedrag valt. Dit belastingvrije bedrag is afhankelijk van de familierechtelijke betrekking tussen schenker en ontvanger, ook wel begunstigde genoemd.

Een schenking kan gedaan worden in contanten (dat worden ook wel schenkingen “met de warme hand” genoemd) of op papier. Voordeel van deze laatste vorm is dat het te schenken bedrag nog niet direct hoeft over te gaan op de ontvanger. De schenker wordt dan nog niet armer. Om een schenking op papier te kunnen doen, gelden een aantal voorwaarden. Wij kunnen u hierover verder informeren.

Prijs: € 295,00 (inclusief BTW).

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Standaardwerkzaamheden opstellen akte van schenking

Onder de standaardwerkzaamheden wordt verstaan

Extra werkzaamheden die in rekening gebracht kunnen worden bij het opstellen van een akte van schenking

  1. Uitstel passeerdatum
    Indien de geplande passeerdatum vanuit de zijde van cliënt wordt uitgesteld en dit korter dan 24 uren voor die geplande datum schriftelijk dan wel telefonisch wordt gemeld, brengen wij hiervoor € 100,00 in rekening. Hetzelfde heeft te gelden als de cliënt de afspraak zonder melding niet nakomt.
  2. Extra werkzaamheden
    Indien meer dan twee uren moeten worden besteed aan de beantwoording van mogelijke vragen, zal voor de meerdere tijd een uurtarief van € 95,00 in rekening worden gebracht. Indien naar het oordeel van de notaris sprake is van een situatie die afwijkt van de “normale” procedure, zal hierover vooraf contact worden opgenomen met cliënten in verband met een mogelijke afwijking van de prijsstelling.
  3. BTW
    Alle genoemde kosten voor de extra werkzaamheden zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
1 Voer uw gegevens in
2 Controleer uw gegevens
3 Bevestig uw aanvraag
Ja
Nee


Controleer of uw gegevens kloppen. Indien nodig kunt u op 'wijzig mijn gegevens' klikken om uw gegevens aan te passen. Indien uw gegevens kloppen kunt u naar de volgende stap gaan.

Controleer of uw gegevens kloppen. Indien nodig kunt u op 'wijzig mijn gegevens' klikken om uw gegevens aan te passen. Indien uw gegevens kloppen kunt u naar de volgende stap gaan.

U staat op het punt uw gegevens te versturen. We zullen deze gegevens verwerken in een ontwerp-akte en zullen deze binnen 2 werkdagen aan u toezenden.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.