Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze cookies.

Sluit deze melding

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract wordt vaak gebruikt om zaken te regelen die betrekking hebben op een mogelijke beëindiging van de samenwoning. Zo kan er bijvoorbeeld worden vastgelegd van wie welke inboedel is en of één van de partners nog een vordering heeft op de andere partner in verband met extra inbreng tijdens de samenwoning (bijvoorbeeld als de ene partner meer eigen geld in de aangekochte woning heeft ingebracht). Toch zijn er ook een aantal erfrechtelijke aspecten verbonden aan een samenlevingscontract. Zo heeft de wet een koppeling gemaakt tussen het hebben van een samenlevingscontract en een hoge vrijstelling voor de erfbelasting. Ook stellen de meeste pensioenmaatschappijen als voorwaarde voor het overgaan van pensioenaanspraken op de langstlevende partner, dat die partners in een samenlevingscontract deze partnerpensioenregeling hebben opgenomen.

Prijs: € 295,00 (inclusief BTW).

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Standaardwerkzaamheden opstellen samenlevingscontract

Onder de standaardwerkzaamheden wordt verstaan

Extra werkzaamheden die in rekening gebracht kunnen worden bij het opstellen van een samenlevingscontract

 1. Uitstel passeerdatum
  Indien de geplande passeerdatum vanuit de zijde van cliënt wordt uitgesteld en dit korter dan 24 uren voor die geplande datum schriftelijk dan wel telefonisch wordt gemeld, brengen wij hiervoor € 100,00 in rekening. Hetzelfde heeft te gelden als de cliënt de afspraak zonder melding niet nakomt.
 2. Inschrijving Centraal Testamenten Register
  De mogelijke kosten voor de inschrijving bij het Centraal Testamenten Register, worden doorbelast op basis van de alsdan geldende tarieven. Per 1 januari 2013 zullen de kosten € 15,00 per inschrijving bedragen.
 3. Extra werkzaamheden
  Indien meer dan twee uren moeten worden besteed aan de beantwoording van mogelijke vragen, zal voor de meerdere tijd een uurtarief van € 95,00 in rekening worden gebracht. Indien naar het oordeel van de notaris sprake is van een situatie die afwijkt van de “normale” procedure, zal hierover vooraf contact worden opgenomen met cliënten in verband met een mogelijke afwijking van de prijsstelling.
 4. BTW
  Alle genoemde kosten voor de extra werkzaamheden zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
1 Voer uw gegevens in
2 Controleer uw gegevens
3 Bevestig uw aanvraag

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

Controleer of uw gegevens kloppen. Indien nodig kunt u op 'wijzig mijn gegevens' klikken om uw gegevens aan te passen. Indien uw gegevens kloppen kunt u naar de volgende stap gaan.

Controleer of uw gegevens kloppen. Indien nodig kunt u op 'wijzig mijn gegevens' klikken om uw gegevens aan te passen. Indien uw gegevens kloppen kunt u naar de volgende stap gaan.

U staat op het punt uw gegevens te versturen. We zullen deze gegevens verwerken in een ontwerp-akte en zullen deze binnen 2 werkdagen aan u toezenden.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.