Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze cookies.

Sluit deze melding

Huwelijkse voorwaarden

Treden twee partners in het huwelijk, dan hebben ze simpelweg twee mogelijkheden: niets regelen of huwelijkse voorwaarden maken. In het eerste geval is er sprake van een algehele gemeenschap van goederen. Het vermogen wordt in die situatie gewoon op één grote hoop gegooid, ongeacht aan wie het vermogen voor het huwelijk toekwam. Alles dat tijdens het huwelijk wordt verkregen, valt eveneens op diezelfde hoop. Een groot nadeel hiervan is dat bij een eventueel faillissement van de ene echtgenoot, het vermogen van de andere echtgenoot kan worden aangesproken door de schuldeisers. Een ander probleem doet zich voor bij de echtscheiding. Ook in dat geval moet er half/half worden afgerekend, ongeacht waar het vermogen vandaan kwam en wellicht gevoelsmatig thuishoort. 

Daarom is het vaak zinvol om goed na te denken of huwelijkse voorwaarden moeten worden opgesteld. In een dergelijk contract kunnen de verschillende vermogens gewoon gescheiden blijven, zodat bij faillissement en/of scheiding geen risico’s bestaan. Ook is het mogelijk om alleen maar bepaalde vermogensbestanddelen (zoals het huis of ondernemingsvermogen) gescheiden te houden en andere bestanddelen juist gemeenschappelijk te maken.

Overigens komt het ook vaak voor dat mensen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, tijdens hun huwelijk huwelijkse voorwaarden willen opstellen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren vanuit het oogpunt dat de persoonlijke omstandigheden zijn gewijzigd, bijvoorbeeld omdat één van beiden een eigen bedrijf is begonnen.
De meeste regels die voor het huwelijk en huwelijkse voorwaarden gelden, zijn één op één ook van toepassing op het geregistreerde partnerschap en de partnerschapvoorwaarden.

Prijs: € 665,00 (inclusief BTW).

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Standaardwerkzaamheden opstellen huwelijkse voorwaarden

Onder de standaardwerkzaamheden wordt verstaan

Extra werkzaamheden die in rekening gebracht kunnen worden bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden

  1. Uitstel passeerdatum
    Indien de geplande passeerdatum vanuit de zijde van cliënt wordt uitgesteld en dit korter dan 24 uren voor die geplande datum schriftelijk dan wel telefonisch wordt gemeld, brengen wij hiervoor € 100,00 in rekening. Hetzelfde heeft te gelden als de cliënt de afspraak zonder melding niet nakomt.
  2. Extra werkzaamheden
    Indien meer dan twee uren moeten worden besteed aan de beantwoording van mogelijke vragen, zal voor de meerdere tijd een uurtarief van € 95,00 in rekening worden gebracht. Indien naar het oordeel van de notaris sprake is van een situatie die afwijkt van de “normale” procedure, zal hierover vooraf contact worden opgenomen met cliënten in verband met een mogelijke afwijking van de prijsstelling.
  3. BTW
    Alle genoemde kosten voor de extra werkzaamheden zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
1 Voer uw gegevens in
2 Controleer uw gegevens
3 Bevestig uw aanvraag

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

Controleer of uw gegevens kloppen. Indien nodig kunt u op 'wijzig mijn gegevens' klikken om uw gegevens aan te passen. Indien uw gegevens kloppen kunt u naar de volgende stap gaan.

Controleer of uw gegevens kloppen. Indien nodig kunt u op 'wijzig mijn gegevens' klikken om uw gegevens aan te passen. Indien uw gegevens kloppen kunt u naar de volgende stap gaan.

U staat op het punt uw gegevens te versturen. We zullen deze gegevens verwerken in een ontwerp-akte en zullen deze binnen 2 werkdagen aan u toezenden.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.