Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze cookies.

Sluit deze melding

(Echt)scheiding

Voor het beëindigen van de samenwoning of het huwelijk is het vaak nodig om langs de notaris te gaan. Als de samenwoners de gemeenschappelijke woning willen verdelen en toedelen aan één van hen, moet dat notarieel worden vastgelegd. Hetzelfde geldt ten aanzien van de verdeling van de tussen echtgenoten bestaande gemeenschappelijke eigendom (de “gemeenschap”). Soms wordt de notaris al in een vroeg stadium van de echtscheiding ingeschakeld om een echtscheidingsconvenant op te stellen.

Prijs verdelingsakte met hypotheekakte: € 1.095,00 (inclusief BTW). Prijs verdelingsakte zonder hypotheekakte: € 660,00 (inclusief BTW).

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Standaardwerkzaamheden opstellen akte van verdeling

Onder de standaardwerkzaamheden wordt verstaan

 1. dossier aanmaken;
 2. opvragen van uittreksels bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA);
 3. inzage in het curatele- en insolventieregister;
 4. eventueel versturen van bevestigingsbrieven;
 5. opmaken van de (concept)akte;
 6. maken van de declaratie, dan wel nota van afrekening;
 7. versturen conceptakte(n) met toelichting(en) en conceptdeclaratie, dan wel concept nota van afrekeningen naar de partijen;
 8. beantwoorden van vragen naar aanleiding van de verzonden concepten;
 9. afwerken akte(n) en dossier klaar maken voor het passeren;
 10. controle van het dossier door de notaris;
 11. passeren van de akte door de notaris of kandidaat-notaris;
 12. administratieve afwikkeling van het dossier.

Extra werkzaamheden die in rekening gebracht kunnen worden bij het opstellen van een akte van verdeling

 1. Uitstel passeerdatum
  Indien de geplande passeerdatum vanuit de zijde van cliënt wordt uitgesteld en dit korter dan 24 uren voor die geplande datum schriftelijk dan wel telefonisch wordt gemeld, brengen wij hiervoor € 100,00 in rekening. Hetzelfde heeft te gelden als de cliënt de afspraak zonder melding niet nakomt.
 2. Extra werkzaamheden
  Indien meer dan twee uren moeten worden besteed aan de beantwoording van mogelijke vragen, zal voor de meerdere tijd een uurtarief van € 95,00 in rekening worden gebracht. Dient tevens door ons een echtscheidingsconvenant, een ouderschapsplan en/of de indiening bij de betreffende rechtbank plaats te vinden, zal een en ander geschieden op basis van een uurtarief van € 95,00. Indien naar het oordeel van de notaris sprake is van een situatie die afwijkt van de “normale” procedure, zal hierover vooraf contact worden opgenomen met cliënten in verband met een mogelijke afwijking van de prijsstelling. Voor zover het voor de procedurele afwikkeling noodzakelijk is gebruik te maken van een advocaat, zullen deze kosten één op één doorberekend wroden casu quo rechtstreeks door de betreffende advocaat bij u worden gedeclareerd.
 3. BTW
  Alle genoemde kosten voor de extra werkzaamheden zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
1 Voer uw gegevens in
2 Controleer uw gegevens
3 Bevestig uw aanvraag

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

Controleer of uw gegevens kloppen. Indien nodig kunt u op 'wijzig mijn gegevens' klikken om uw gegevens aan te passen. Indien uw gegevens kloppen kunt u naar de volgende stap gaan.

Controleer of uw gegevens kloppen. Indien nodig kunt u op 'wijzig mijn gegevens' klikken om uw gegevens aan te passen. Indien uw gegevens kloppen kunt u naar de volgende stap gaan.

U staat op het punt uw gegevens te versturen. We zullen deze gegevens verwerken in een ontwerp-akte en zullen deze binnen 2 werkdagen aan u toezenden.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.