Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze cookies.

Sluit deze melding

Hypotheek

Als u geld leent bij een bank, wil deze vaak een zekerheid van u voor de terugbetaling van hun vordering en de rentebetalingen, voor het geval u niet meer aan uw betalingsverplichtingen voldoet. Deze zekerheid geeft u als “hypotheekgever” aan de bank (de “hypotheeknemer”) in de vorm van een hypotheek. In de hypotheekakte wordt vastgelegd dat bij niet-nakoming van de overeengekomen verplichtingen (de belangrijkste is de tijdige betaling van rente) de bank het recht heeft om een notaris opdracht te geven om het woonhuis in het openbaar te verkopen. Uit de opbrengst van die executieverkoop wil de bank haar vordering (inclusief alle achterstallige termijnen) proberen terug te halen;

Prijs: € 485,00 (inclusief BTW).

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Standaardwerkzaamheden bij een losse hypotheek of oversluiting

Onder de standaardwerkzaamheden wordt verstaan:

Extra werkzaamheden die in rekening gebracht kunnen worden bij een losse hypotheek of oversluiting

 1. Aflossing van kredieten, persoonlijke leningen en of andere financiële verplichtingen
  Wanneer de bank of hypotheeknemer als voorwaarde in de hypotheekopdracht heeft opgenomen dat eventuele lopende kredieten worden afgelost wordt per aflossing € 15,00 in rekening gebracht.
 2. De gelden zijn niet binnen op het moment van passeren
  Het kan voorkomen dat de gelden niet binnen zijn op het moment dat de akte gepasseerd wordt. De notaris mag echter niet passeren als de gelden niet zichtbaar zijn op de rekening. Voor de extra werkzaamheden die hierdoor ontstaan wordt € 125,00 in rekening gebracht.
 3. Hypotheekvolmacht
  Wanneer cliënten niet bij het passeren aanwezig kunnen of willen zijn kan de notaris een notariële volmacht opmaken. De kosten hiervoor bedragen € 150,00.
 4. Meerdere percelen
  Als er een hypotheek op meerdere percelen wordt gevestigd, dan moeten extra handelingen verricht worden. Het gaat hier om extra handelingen met betrekking tot de akte en de inzage in het Kadaster. Per perceel wordt hiervoor € 50,00 in rekening gebracht. De extra Kadasterkosten zijn € 30,00 per perceel.
 5. Overboekingkosten
  Voor het overboeken van de gelden brengen wij per overboeking € 12,50 in rekening. Het overboeken van de gelden geschiedt twee werkdagen na het passeren van de akte.
 6. Spoedtarief
  Wij zijn altijd bereid om een dossier met spoed af te handelen, voor zover de termijnen van bank en of andere instellingen dit toelaten.. Omdat hierdoor eventueel andere dossiers vertraging oplopen brengen wij € 150,00 aan extra kosten in rekening bij de opdrachtgever.
 7. Uitstel passeerdatum
  Het kan voorkomen dat bepaalde stukken niet op tijd binnen zijn en dat daarom de akte wordt uitgesteld met als gevolg dat bepaalde handelingen opnieuw verricht moeten worden (gelden opvragen, aflosnota’s opvragen etc.) Hiervoor brengen wij € 150,00 in rekening.
 8. Vererving
  De notaris moet altijd controleren of de partijen die bij het ondertekenen van de akte aanwezig zijn bevoegd zijn om een rechtshandeling uit te voeren. Wanneer er sprake is van een vererving brengt dit veel extra werkzaamheden met zich mee. Daarom brengen wij voor een vererving die niet bij ons bekend is € 150,00 in rekening.
 9. Vervroegen passeerdatum
  Wanneer verzocht wordt de passeerdatum te vervroegen moeten bepaalde handelingen opnieuw verricht worden (gelden opvragen, aflosnota’s opvragen etc.) Daarvoor wordt € 150,00 in rekening gebracht bij de koper.
 10. Royement
  Opmaken van de royementsakte voor de doorhaling van het oude hypotheekrecht bij het Kadaster.
 11. Overige werkzaamheden
  Hiermee worden bedoeld alle werkzaamheden die hierboven niet zijn genoemd en die niet rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeien, maar die wel zijn aan te merken als bijzondere of extra handelingen. Indien naar het oordeel van de notaris sprake is van een situatie die afwijkt van de “normale” procedure, zal hierover vooraf contact worden opgenomen met cliënten in verband met een mogelijke afwijking van de prijsstelling.
 12. BTW
  Alle genoemde kosten voor de extra werkzaamheden zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 

1 Voer uw gegevens in
2 Controleer uw gegevens
3 Bevestig uw aanvraag

Controleer of uw gegevens kloppen. Indien nodig kunt u op 'wijzig mijn gegevens' klikken om uw gegevens aan te passen. Indien uw gegevens kloppen kunt u naar de volgende stap gaan.

Controleer of uw gegevens kloppen. Indien nodig kunt u op 'wijzig mijn gegevens' klikken om uw gegevens aan te passen. Indien uw gegevens kloppen kunt u naar de volgende stap gaan.

U staat op het punt uw gegevens te versturen. We zullen deze gegevens verwerken in een ontwerp-akte en zullen deze binnen 2 werkdagen aan u toezenden.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.