Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze cookies.

Sluit deze melding

Oprichten BV

Een Besloten Vennootschap, afgekort BV is een zelfwerkende ondernemingsvorm: de rechtspersoon. Het kan zelf handelen en is zelf aansprakelijk voor zijn handelen. Als de BV failliet gaat dan zijn er ook geen natuurlijke personen verantwoordelijk maar kan er alleen worden uitgekeerd wat de BV zelf heeft staan. De schuldeisers die dan nog niet betaald zijn, krijgen niets. De aandeelhouders zijn de werkelijke eigenaar van de besloten vennootschap. Zij hebben geld ingelegd en krijgen daar een gedeelte eigendom voor terug. Elk aandeel vertegenwoordigt dus een percentage van de eigendom. Een BV kan dus meerdere eigenaren hebben.

De eigenaar hoeft niet het bedrijf te besturen. Dat wordt gedaan door een bestuur. Periodiek wordt dit bestuur gecontroleerd tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Het bestuur kan de dagelijkse beslissingen nemen. Het is bevoegd te handelen namens de BV maar hoeft geen eigenaar te zijn. Het is in dienst van de BV. Eens per periode wordt er een aandeelhoudersvergadering gehouden waarbij de aandeelhouders worden geïnformeerd, en kunnen laten weten of ze tevreden zijn met de visie en werkwijze van het bestuur. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat een aandeelhouder ook bestuurder is.

Prijs: € 545,00 (inclusief BTW).

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Standaardwerkzaamheden opstellen van een akte oprichting besloten vennootschap

Onder de standaardwerkzaamheden wordt verstaan

Extra werkzaamheden die in rekening gebracht kunnen worden bij het opstellen van een akte oprichting besloten vennootschap

 1. Uitstel passeerdatum
  Indien de geplande passeerdatum vanuit de zijde van cliënt wordt uitgesteld en dit korter dan 24 uren voor die geplande datum schriftelijk dan wel telefonisch wordt gemeld, brengen wij hiervoor € 100,00 in rekening. Hetzelfde heeft te gelden als de cliënt de afspraak zonder melding niet nakomt.
 2. Extra werkzaamheden
  Indien meer dan twee uren moeten worden besteed aan de beantwoording van mogelijke vragen, zal voor de meerdere tijd een uurtarief van € 95,00 in rekening worden gebracht. Indien naar het oordeel van de notaris sprake is van een situatie die afwijkt van de “normale” procedure, zal hierover vooraf contact worden opgenomen met cliënten in verband met een mogelijke afwijking van de prijsstelling.
 3. BTW
  Alle genoemde kosten voor de extra werkzaamheden zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
   
1 Voer uw gegevens in
2 Controleer uw gegevens
3 Bevestig uw aanvraag
Ja
Nee

Controleer of uw gegevens kloppen. Indien nodig kunt u op 'wijzig mijn gegevens' klikken om uw gegevens aan te passen. Indien uw gegevens kloppen kunt u naar de volgende stap gaan.

Controleer of uw gegevens kloppen. Indien nodig kunt u op 'wijzig mijn gegevens' klikken om uw gegevens aan te passen. Indien uw gegevens kloppen kunt u naar de volgende stap gaan.

U staat op het punt uw gegevens te versturen. We zullen deze gegevens verwerken in een ontwerp-akte en zullen deze binnen 2 werkdagen aan u toezenden.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.